Marked mætning

11-10-2017 Nadia Rohde M
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Mætning af et marked er, når produktionskapaciteten i de selskaber, overstiger absorptionskapacitet markedet selv. Det må være klart, at dette ikke nødvendigvis en reduktion i priserne, som det kommer til produktionskapaciteten og tilbyder ikke rigtig som overstiger efterspørgslen kun inden for visse grænser, ville være at sige, at producenterne i en situation, mættet marked er tvunget til at begrænse udnyttelsen af ​​input til at matche den faktiske efterspørgsel på kort sigt og reducere dets produktive på mellemlang og lang sigt gennem omstrukturering, at turnaround. Det siges også, at fænomenet ikke fører til øget konkurrence.

Marked mætning er relateret til følgende tre faktorer:

1. Overproduktion, som tilbyder en kapacitet større end efterspørgslen på markedet, eller større end de faktiske behov for alle de forbrugere;

2. Overbefolkning slægtning, ville være at sige, at den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft er lavere end den effektive arbejdsstyrke;

3. Nedsættelse af afkast af investeringer, der er lig med overskud kræver et stigende antal investerede kapital.

De væsentligste årsager til mætning af markedet primært tekniske fremskridt, som medfører en stigning i produktiviteten og dermed en reduceret efterspørgsel efter arbejdskraft i tilsvarende produktion og udnyttelse af alle nicher af det frie marked.

Forrige artikel Mary Adelaide af Savoyen
Næste artikel Megaerops