Luisa Torchia

Luisa Torchia er en italiensk jurist.

Biografi

Studerende af Massimo Severo Giannini og Sabino Cassese, efter at undervisningen på det juridiske fakultet ved universitetet "Mediterranea" i Reggio Calabria og på Det Naturvidenskabelige for Statskundskab på universitetet i Urbino "Carlo Bo", er i øjeblikket professor professor i forvaltningsret ved det juridiske fakultet ved universitetet i Rom III.

Han fungerede som juridisk rådgiver for formanden for Ministerrådet, Romano Prodi, i Prodi-regeringen og den anden Prodi regering samt juridisk rådgiver for ministeren for offentlige Franco Bassanini i D'Alema regeringen II og Amato II kabinet.

Hun var også en direktør i Cassa Depositi e Prestiti og medlem af den uafhængige kommission for evaluering, gennemsigtighed og integritet regeringen.

Han er i øjeblikket formand for Institut for Forskning i offentlig administration.

Undersøgelser

Hans undersøgelser er særligt rettet mod forskning af virkningerne af indblanding af EU-forvaltningslov i forvaltningsret af de forskellige nationalstater i en sammenlignende. Af særlig note er den forskning, udført på de fælles principper, som at bygge en europæisk fælles for de forskellige medlemsstater forvaltningsret.