Bemyndiget organ

Et bemyndiget organ er et certificeringsorgan eller certificeringsorgan og Testing Laboratory godkendt af den nationale regering og anmeldt til Europa-Kommissionen, at gennemføre opgaver i forbindelse med anvendelsen af ​​de europæiske procedurer for overensstemmelsesvurdering af produkter og tjenester. Den institutionelle opgave bemyndigede organer er at vurdere overensstemmelsen af ​​produkter og tjenester de betingelser, som EU-direktiverne, på vegne af de økonomiske aktører, som har kompetence, gennemsigtighed, neutralitet, uafhængighed.

Udpegningen af ​​de bemyndigede organer af den nationale regering myndigheder er baseret på fælles kriterier for teknisk kompetence, faglig integritet, uafhængighed, troværdighed, organisatorisk kapacitet, overholdelse af EU-lovgivningen i kraft for de bemyndigede organer.

Intervention O.N.

Den O.N. gribe ind i alle sektorer er omfattet af de europæiske direktiver om "nye metode" med tilladelse specifikke ministerielle nationale myndighed nævnt i anmeldelsen af ​​institutionen eller for enkelt produkt eller produktion, der er som ON certificering, inspektion, eller endda som prøvningslaboratorium. Ved udgangen af ​​O.N. udsteder overensstemmelsesattesten attesterer produktets overensstemmelse eller produktionsproces eller inspektion udføres med EU-direktiver.

Funktioner af bemyndigede organer

Karakteregenskaber af O.N. De er defineret af de mindstekrav, der skal overholdes af medlemsstaterne i Det Europæiske Fællesskab for alarm på i bilag VII til det europæiske direktiv 95/16 / EF.

Forrige artikel Blodhunde af Broadway
Næste artikel Barberen i Sibirien