Apostolsk forfatning

03-03-2018 Egon Olsen A
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

Apostolsk forfatning, på latin constitutio apostoliske, hvor en handling bekendtgjort direkte af paven som leder af kirken er dækket med karisma af 'pavelige ufejlbarlighed.

Det er særligt vigtige og højtidelige pavelige dokumenter vedrørende en endelig undervisning eller bestemmelser i en vis betydning; virksomheden er opkaldt efter den første eller de første ord, der udgør det. De fleste af de apostolske forfatninger betragter valget af nye bispedømmer eller kirkelige provinser og andre interne regler i Kirken.

Ordet stammer fra det latinske constitutio forfatning, det ord, der anvendes til de vigtigste love, udstedt af den romerske kejser, og fastholdes i dokumenterne fra den katolske kirke på grund af herkomst af romerretten og kanonisk ret. Udtrykket forfatning viser, at det er en handling af kirkelig vedrørende civilret; Udtrykket Apostolsk betyder, at handlingen er en direkte udløber af den apostolske See.

På grund af sværhedsgraden udstedes normalt som pavelige tyre.

Overskriften på de apostolske forfatninger er "N. Episcopus / Tjener Guds tjenere / For perpetuam rei memoriam".

Typer af forfatninger

Udtrykket Apostolsk forfatning refererer til den generelle kategori af retsakter. På grund af dens specifikke indhold kan defineres forfatningen selv som:

  • Dogmatic forfatning;
  • Pastoral forfatning.