666

Seicentosessantasei er den naturlige tal efter 665 og før 667.

Matematiske egenskaber

  • Det er et sammensat tal, dets divisorer er: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222 og 333.
  • Det er en rigelig nummer, summen af ​​dens divisors er større end selve nummeret.
  • Det er et lige antal n, for hvilke ligningen φ = n har nogen løsning.
  • Det er en harshad-tal, der er deleligt med summen af ​​dets cifre.
  • Det er en række Smith, summen af ​​dets cifre er lig med summen af ​​cifrene i sin faktorisering.
  • Det er en trekanttal, summen af ​​heltal fra 1 til 36 giver som resultat 666.

Antallet 666 er nært beslægtet med 36, som igen er en trekantet nummer, summen af ​​heltal fra 1 til 8. I betragtning af 36 som summen af ​​tallene 15 og 21, som også er trekantede tal, summen af ​​deres kvadrater giver som 666 resultat.

Mellem 1 og 666 121 er der primtal, medens der mellem 1 til 36 er der 11 primtal, skal det bemærkes, at 121 er kvadratet af 11.

Tallet 666 er lig med summen af ​​dets cifre hævet til beføjelser 1 og 3.

Summen af ​​kvadraterne af de første syv primtal er lig med 666.

Også vekslende summen og forskel i den sjette magt de første tre heltal opnås 666.

Multiplicere antallet 666 af sig selv, du får nummeret 443556. Breaking ned dette nummer kan du få numrene 443 og 556, som lægges sammen giver nummeret 999.

Forrige artikel 13