1,2-bisbenzene

Den 1,2-bisbenzene, normalt forkortet diars, er den kemiske forbindelse med formel C6H42) 2. Under normale forhold er en farveløs væske. Det anvendes som et chelat ligand i organometallisk kemi.

Syntese og reaktivitet

De diars fremstilles ved reaktion mellem 1,2-dichlorbenzen og natrium dimetilarseniuro:

I nærværelse af oxygen reagerer til dannelse af diars dioxid, C6H42O) 2.

-koordinationskemi

De diars blev udarbejdet for første gang i 1939 af Joseph Chatt og Frederick Mann, men blev kendt efter den brug, der gjorde Ronald Nyholm at forberede metalkomplekser med oxidationstrin og koordinerende numre usædvanlige. De diars kan danne komplekser med koordinationstal er høj, fordi et bindemiddel temmelig kompakt og As-M bindingslængder er lange, med henblik på at undgå fortrængning omkring metalcenteret. Nogle væsentlige eksempler er følgende:

  • Cl og 2, de første octahedral komplekser af Ni og Ni udarbejdet af Nyholm.
  • TiCl42, en af ​​de første komplekser i koordineringen nummer otte af 3D metaller.
  • , Sjældne tilfælde af jernkomplekser med oxidationstrin større end 3.
  • , Sjælden tilfælde af kompleks af Au med en koordinering tal større end 4.

Sikkerhedsinstruktioner

De diars er ikke kommercielt tilgængelige. Stoffet er ikke udtrykkeligt nævnt i direktiv 67/548 / EF, men som arsenforbindelse anses for meget giftige og farlige for miljøet.